*1221

  Bizə zəng edin

  Zəmanət şərtləri

  Bu talon zəmanət müddətində istehsalçının günahından yaranan problemlərin pulsuz aradan qaldırılmasına zəmanət verir.Zəmanət öhdəliyi yalnız mobil cihaz üçün nəzərdə tutulub və aksesuarlara ( qulaqcıq,akkumulyator, adaptor və s.) şamil olunmur.

  Məmulatı alarkən satış tarixi, sahibin adı və digər sətirlər mütləq şəkildə doldurulmalıdır.

  Dosttech Servis zəmanət müddətində məmulatda hər hansısa istehsalçı səhvi ucbatından yaranan bütün problemləri pulsuz aradan qaldırmalıdır. Problemin həlli və yaxud təmiri mümkün olmadığı tədqirdə müştəriyə yeni cihaz təhvil verilir.Müainə və təmir məqsədi ilə məmulat Dosttech Servisdə 14 iş günündən 30 iş gününədək saxlanıla bilər.

  Zəmanətin ləğv olunma şərtləri:

  • Cihaz mexaniki zərbələr aldıqda
  • Cihazın daxilinə maye keçdikdə
  • Elektrik enerjisinin dəyişilməsi nəticəsində cihazın zədələnməsi halında
  • Səlahiyyəti olmayan şəxslər tərəfindən cihazda təmir işləri aparıldıqda
  • Səlahiyyəti olmayan şəxslər tərəfindən cihaza proqram yazıldıqda

  Məmulatı alarkən iş qabiliyyətini diqqətlə yoxlayın!